Regulamin serwisu Sexornot.plI. Pojęcia

1. Użytkownik - osoba, która korzysta z usług serwis www.sexornot.pl oraz spełnia wymagania określone regulaminem.
2. Serwis - serwis internetowy umieszczony w domenie sexornot.pl
3. Konto - część Serwisu dostępna dla zarejestrowanych użytkowników
4. Administrator - Mpater.Pl Usługi Internetowe z siedzibą w 38-333 Zagórzany, Zagórzany 733 , NIP: 7381987135 , REGON: 120316457 E-mail:kontakt (@) sexornot.pl - podmiot zarządzający Serwisem internetowym sexornot.pl


II.Postanowienia ogólne

1. Każda osoba dokonująca rejestracji w Serwisie oświadcza, iż zapoznała się z Regulaminem  i zobowiązuje się do jego przestrzegania.
2. Użytkownik rejestrując się wyraża zgodę na zbieranie i przetwarzanie jego danych osobowych zgodnie z Ustawę o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997 r. (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.) przez Administratora.
Użytkownik w każdej chwili ma prawo edytować dane i zdjęcia dodane na łamach portalu oraz je usunąć.;
3. Każdy rejestrujący się Użytkownik wyraża zgodę na otrzymywanie na podany przez siebie adres email informacji dotyczących Serwisu a także wiadomości reklamowych.

III. Usługi świadczone w ramach Serwisu

1. Użytkownik serwisu może dokonać bezpłatnej rejestracji konta wypelniając formularz rejestracji oraz akceptując postanowienia niniejszego Regulaminu.
2. Serwis zapewnia zarejestrowanym Użytkownikom
- profil zawierajacy dane oraz zdjecia opublikowane przez Użytkownika
- kontakt przez komunikator z innymi Użytkownikami
- wyszukiwanie oraz przeglądanie kont innych Użytkowników
3. Każdy z Użytkowników ma możliwość zakupienia płatnego konta. Przywileje, cennik oraz informacje o płatności zawarte są w zakładce Członkostwo po zalogowaniu. Płatności w portalu obsługuje Dotpay Sp. z o.o. oraz MOBILTEK S.A.
4. Użytkownik posiadający Konto VIP zyskuje możliwość rozpoczęcia 500 nowych rozmów dziennie ( wiadomości w rozpoczętych rozmowach wysyłane są bez limitu ). Za rozpoczętą rozmowę uważa się wysłanie wiadomości do użytkownika z którym nie nawiązaliśmy wcześniej kontaktu.
5. W przypadku naruszenia regulaminu przez Użytkownika posiadającego płatne konto i blokady jego konta Użytkownik nie otrzyma zwrotu poniesionych kosztów
6. Płatnosci DCB - Aby dokonać płatności telefonem należy zainicjować transakcję na stronie internetowej Serwisu wpisując numer swojego telefonu komórkowego. Na podany numer zostanie wysłany SMS zawierający kod PIN, który należy przepisać w odpowiednim miejscu na stronie internetowej Serwisu. Po wykonaniu opisanych powyżej kroków, użytkownik otrzyma wiadomość potwierdzającą dokonanie płatności. Płatność jednorazowa, a jej wartość brutto podana jest na stronie zamawianego produktu. Opłata zostanie naliczona przez operatora poprzez obciążenie odpowiednią kwotą rachunku telefonicznego w przypadku telefonu na abonament lub odjęcie jej od salda użytkownika w przypadku telefonu na kartę. Reklamacje należy składać do MOBILTEK, reklamacje@mobiltek.pl oraz pod numerem telefonu 48 (12) 44 66 901 . Reklamacje są rozpatrywane w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach 10:00  15:00. Usługa dostępna jest w sieciach GSM: Orange, Play, Plus, i T-Mobile.

IV. Przepisy rejestracji

1.Użytkownikiem Serwisu może zostać każda osoba pełnoletnia która  zaakceptowała  postanowienia niniejszego regulaminu.
2.Rejestracja w Serwisie jest bezpłatna
3.W czasie rejestracji niezbędne jest podanie poprawnego adresu e-mail w celu dokonania pełnej aktywacji Konta poprzez link który zostanie przesłany drogą elektroniczną na podany e-mail
4.Jeden Użytkownik może posiadać tylko jedno Konto w serwisie, posiadanie więcej niż jednego konta może skutkować blokadą wszystkich kont.


V.Zasady panujące w Serwisie

Użytkownikom zabrania się:
- publikowania treści obraźliwych
- reklamowania innych stron internetowych, produktów i usług na łamach Serwisu
- oferowania sprzedażyi filmów i zdjęć
- używania wulgarnego i obraźliwego słownictwa
- publikacji danych kontaktowych w loginie oraz opisie

VI. Przepisy dotyczące zdjęć publikowanych przez użytkowników

1. zabroniona jest publikacja cudzych zdjęć do których nie posiada się praw autorskich
2. zabroniona jest publikacja zdjęć na których są widoczne osoby trzecie, które nie wyraziły na to zgody
3. zabroniona jest publikacja zdjęć na których widoczne są dane kontaktowe lub adresy innych stron www,
4. zabroniona jest publikacja zdjęć nieprzedstawiających posiadacza konta
5. zabroniona jest publikacja zdjęć przedstawiających tylko i wyłącznie genitalia, wyjątkiem są zdjęcia pełnej sylwetki które będą cenzurowane przez system 

VII. Odpowiedzialność

1. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za treści  publikowane przez Użytkowników.
Administrator zastrzega sobie prawo do usunięcia treści niezdodnych z regulaminem portalu. 
W przypadku poważnych naruszeń regulaminu Administrator ma prawo zablokować lub całkowicie usunąć Konto użytkownika który naruszył przepisy zawarte w regulaminie.
Jeżeli zauważyłeś naruszenie regulaminu na którymś z profili poinformuj nas o tym zgłaszając sprawę przez formularz zgłoszenia naruszeń dostępny na stronie każdego profilu bądź kontaktując się z nami przez e-mail dostępny w zakładce kontakt

VIII. Rozwiązanie umowy

1.Każdy zarejestrowany Użytkownik Serwisu ma prawo w dowolnej chwili usunąć Konto z bazy serwisu. Podczas likwidacji Konta dane i zdjęcia Użytkownika będą trwale usuwane z serwerów.
2.Usunięcie Konta jest równoznaczne z rozwiązaniem przez Użytkownika umowy oraz zaprzestaniem przez Administratora świadczenia usług, w tym usług płatnych.

IX. Wymagania techniczne

Do korzystania z usług Serwisu, konieczne jest posiadanie urządzenia z dostępem do internetu wraz z przeglądarką internetową umożliwiającą wyświetlanie stron www i obsługą JavaScript, plików cookies. Dla osób rejestrujących konto w serwisie niezbędne jest także posiadanie skrzynki e-mail, w celu aktywacji Konta.

X.Reklamacje

1. Użytkownik ma prawo do złożenia reklamacji z tytułu usług świadczonych przez Administratora.
2. Administrator nie ponosi odpowiedzialności z powodu niewykonania usług będących następstwem okoliczności, za które Administrator nie jest odpowiedzialny.
3. Odpowiedź na reklamację nastąpi w ciągu 30 dni od daty jej otrzymania.
4. Reklamacje należy przesłać pod ades kontakt (@) sexornot.pl

XI. Postanowienia końcowe

1. Administrator Serwisu zastrzega sobie prawo do  zmiany postanowień niniejszego Regulaminu.
2. W przypadku dokonania zmian w Regulaminie, Administator poinformuje Użytkowników o wprowadzonych zmianach.
3. W przypadku wystąpienia przerw technicznych Administrator zamieści  komunikat informacyjny o planowanym przywróceniu aktywności serwisu.