Polityka prywatności portalu sexornot.pl

Niniejsza Polityka prywatności zawiera istotne informacje dla Użytkowników odnoszące się do ich danych, zbieranych i przetwarzanych podczas korzystania przez nich z Portalu sexornot.pl . Dane osobowe Użytkowników są przetwarzane przez Administratora danych osobowych zgodnie z prawem i z zachowaniem należytych procedur oraz w sposób gwarantujący ich bezpieczeństwo. Zbieramy i przetwarzamy dane osobowe, które udostępniają nam Państwo w ramach rejestracji na naszym Portalu internetowym w celu korzystania z usług sexornot.pl, które wolno nam zbierać, wykorzystywać i przetwarzać w ramach udzielonej przez Państwa zgody.

Administrator danych osobowych

Administratorem danych osobowych Użytkownika Portalu, zwanym dalej Administratorem jest sexornot.pl . Kontakt z Administratorem portalu możliwy jest pod adresem e-amil kontakt @ sexornot.pl

Jakie dane osobowe przetwarzamy ?

W celu świadczenia usług na Portalu sexornot.pl wymagane jest założenie Konta Użytkownika. Przy rejestracji Konta zbieramy następujące dane osobowe: imię, adres e-mail, login, hasło, płeć, datę urodzenia, miejscowość, status związku, zainteresowania, adres IP, zdjęcia użytkownika jeżeli takowe zostały opublikowane.

Cel przetwarzania danych osobowych Użytkowników

Administrator korzysta z danych osobowych w celu zapewnienia właściwej obsługi i świadczenia usług w Portalu, w tym:

- rozpatrywania reklamacji
-realizacji przez Użytkownika prawa odstąpienia od umowy świadczenia usług drogą elektroniczną
- komunikacji z Użytkownikami
- wysyłki Newslettera e-mail
- informowania o nowych lub uzupełniających produktach

Gdyby powyższe dane miały być przetwarzane w celu innym niż pierwotnie określony, jesteśmy zobowiązani do powiadomienia Pana/i o tym, oraz poinformowania o nowym celu. Dzięki temu ma Pan/i możliwość wyrażenia braku zgody na przetwarzanie Pana/i danych osobowych do innych celów.

Przekazywanie danych

Wszystkie dane, które nam Pan/i przekazał/a, są traktowane poufnie. Pana/i dane osobowe nie zostaną również sprzedane osobom trzecim. Pana/i dane osobowe nie są udostępniane do przetwarzania stronom trzecim, chyba że wyraził/a Pan/i na to zgodę lub nasz portal jest upoważniony i/lub zobowiązany prawnie do ich przekazania. Przekazujemy dane osobowe sądom, urzędom podatkowym, organom władzy, o ile jest to prawnie dozwolone lub wymagane, zgodnie z obowiązującym prawem, aby dochodzić, wykonywać lub bronić roszczeń prawnych. Podejmujemy wszelkie środki w celu zapewnienia odpowiednich zabezpieczeń i właściwych gwarancji służących ochronie Pana/i danych osobowych.

Okres przechowywania danych

Dane osobowe przechowujemy do czasu usunięcia Konta Użytkownika lub czasu cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych .

Bezpieczeństwo danych

Administrator stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem. Dane o szczególnym znaczeniu , w tym hasła  przesyłane są za pośrednictwem protokołu szyfrowanego SSL.

Newsletter

Adres e-mail podany przez Pana/ią podczas rejestracji może zostać użyty przez Portal do wysyłki Newslettera. Zgodę na przetwarzanie danych i ich wykorzystanie do wysyłki newslettera może Pana/i w każdej chwili odwołać przechodząc do zakładki Ustawienia po zalogowaniu na Portal bądź też kontaktując się z Administratorem drogą e-mail kontakt @ sexornot.pl

Google Analytics

sexornot.pl korzysta z Google Analytics, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA, usługi analizowania reklam należącej do Google Inc. (dalej zwaną Google). Google Analytics używa tzw. cookies (ciasteczek), to jest plików tekstowych, zapisywanych na komputerze Klienta, umożliwiających analizę korzystania przez niego ze strony internetowej. Informacje na temat korzystania ze strony zbierane przez "cookies" (łącznie z adresem IP) są przekazywane na serwer Google w USA i tam zapisywane. Google używa tych informacji, aby przeanalizować korzystanie ze strony internetowej przez Klienta, zestawić aktywność użytkowników strony dla jej operatora, oraz by świadczyć inne usługi związane z korzystaniem ze strony oraz Internetu. Google przekazuje te informacje również stronie trzeciej, jeśli jest to wymagane przepisami prawa, lub jeśli strona trzecia przetwarza te dane w imieniu Google. Google w żadnym wypadku nie łączy adresu IP Klienta z innymi danymi z Google. Klient ma prawo do zablokowania instalacji cookies przez odpowiednie ustawienie przeglądarki; jednakże Klient powinien być świadomy tego, że w tym wypadku nie będzie mógł korzystać w pełnym zakresie ze wszystkich dostępnych funkcji strony internetowej. Korzystając z naszej strony, Klient zgadza się na przetwarzanie danych zebranych przez Google w celu i w sposób wcześniej określony. Bliższe informacje na temat Google Analytics i ochrony danych osobowych znajdzie Pan/i na stronie: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout.

Cookies

Instalacja plików cookies jest konieczna do prawidłowego świadczenia usług na Portalu internetowym. W plikach cookies" znajdują się informacje niezbędne do prawidłowego funkcjonowania strony, a także dają one także możliwość opracowywania ogólnych statystyk odwiedzin strony internetowej. W ramach strony stosowane są rodzaje plików "cookies": sesyjne Cookies sesyjne są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika do czasu wylogowania (opuszczenia strony). Administrator wykorzystuje własne pliki cookies w celu lepszego poznania sposobu interakcji użytkownika w zakresie zawartości strony. Pliki gromadzą informacje o sposobie korzystania ze strony internetowej przez użytkownika, typie strony, z jakiej użytkownik został przekierowany oraz liczbie odwiedzin i czasie wizyty użytkownika na stronie internetowej. Informacje te nie rejestrują konkretnych danych osobowych użytkownika, lecz służą do opracowania statystyk korzystania ze strony. Użytkownik ma prawo zadecydowania w zakresie dostępu plików cookies do swojego komputera poprzez ich uprzedni wybór w oknie swojej przeglądarki. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej)